Brace
Brace
Factory 3
Brace
Knowledge Based

روسیه تراورس های مورد نیاز خود را از همدان تامین می کند

روسیه تراورس های مورد نیاز خود را از همدان تامین می کند
رییس سازمان صنعت، معدن تجارت استان همدان گفت: اتحادیه ریلی روسیه قسمت اعظمی از 'تراورس های' بتنی مورد نیاز خود را از شرکت 'بتن صنعت بریس' این استان تامین می کند.

'حمید رضا متین' در حاشیه همایش دو روزه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در همدان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تیم تجاری روسیه به انعقاد چنین تفاهم نامه ای با شرکت های همدانی باور نداشتند.

وی توضیح داد: بعد از برگزاری پنل صنعت معدن تجارت، تیم تجاری روسیه از شرکت 'بتن صنعت بریس' بازدید کردند و از تجهیزات و امکانات و تولیدات این شرکت مطلع شدند که به گفته 'یوری بوسیجین' رییس اتحادیه ملی خطوط ریلی روسیه، نظر آنها از 25 درصد مشارکت بعد از بازدید به 95 درصد افزایش یافت.

وی بیان کرد: شش تفاهم نامه در بخش صنعت و معدن تجارت منعقد شده است و علاوه بر آن در پنل تخصصی صنعت معدن و تجارت چهار قرار داد و تفاهم نامه بین سرمایه گذاران با تیم اقتصادی عراق بسته شد.

رییس سازمان صنعت معدن تجارت استان همدان خرید 'لوله پلی اتلین' و 'پی وی سی' از واحدهای صنعتی استان همدان را از جمله قراردادهای منعقد شده در این پنل برشمرد.

وی بیان کرد: چهار جواز تاسیس همزمان در پنل تخصصی صنعت معدن، تجارت صادر و شش درخواست جواز تاسیس نیز بررسی شد.

وی گفت: پنل صنعت معدن تجارت با حضور 300 سرمایه گذار برگزار شد که به تنهایی به یک همایش تبدیل شده بود که در حاشیه آن بیش از 200 کارت ویزیت بین سرمایه گذاران رد و بدل شد.
Date:
Source: http://irna.ir/